Hamarøy Hotell AS
Postboks 53
N-8261 Innhavet

Tel: +47 75 76 55 00
Mail: post@hamaroyhotel.no
www.hamaroyhotel.no